Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το εισόδημα από κάθε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να δηλώνεται στο μητρώο εντός 24 ωρών από το check-out του μισθωτή που ενοικιάζει το διαμέρισμα βραχυχρόνια.
Η Ivacation αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων όλων των μισθώσεων εμπρόθεσμα και χωρίς καμία επιβάρυνση του ιδιοκτήτη από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή της ΑΑΔΕ.
Η διαδικασία ένταξης του ακινήτου στην «οικονομία του διαμοιρασμού» καθώς και η καταχώρηση στο μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ΠΟΛ 1187/2017 διεκπεραιώνεται πλήρως από την Ivacation.

});