ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισοδήματα απο βραχυχρόνιες μισθώσεις – Τι πρέπει να κάνετε

Σε λειτουργία έχει τεθεί από 30/08/2018 η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα εισοδήματα απο βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τη λειτουργία του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

H είσοδος στις εφαρμογές θα γίνεται μέσω Taxisnet, ενώ όσοι έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από την αρχή του έτος μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2018, έχουν διορία να εγγραφούν στο Μητρώο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Βάσει της ΑΑΔΕ, οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» θα υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Δηλαδή, εάν ένα ακίνητο ενοικιαστεί μέσω Airbnb για το διάστημα 9 με 13 Σεπτεμβρίου, ο διαχειριστής του ακινήτου πρέπει να κάνει δήλωση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Οι προϋποθέσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου

Για τη διενέργεια βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εγγραφή ως Διαχειριστής Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

• Για τον Διαχειριστή Ακινήτου που είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης του ακινήτου η διαδικασία εγγραφής απαιτεί υποχρεωτικά τον Αριθμό Ταυτότητας του Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του ιδιοκτήτη.

• Για τον Διαχειριστή Ακινήτου που δεν έχει σχέση ιδιοκτησίας με το ακίνητο απαιτείται προηγουμένως η υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Η διαδικασία εγγραφής του Διαχειριστή-υπεκμισθωτή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής απαιτεί υποχρεωτικά τον αριθμό της ανωτέρω δήλωσης.

2. Ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των Κύριων ή των Μη-Κύριων Καταλυμάτων ή των Τουριστικών Επαύλεων, υποχρεωτικά να συνοδεύει, σε εμφανές σημείο, την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, όταν ο σκοπός της ανάρτησης είναι η Βραχυχρόνια Μίσθωση. Οι τουριστικές επαύλεις δε θα λάβουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α), όμως πρέπει να καταχωρηθούν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Δείτε αναλυτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή και έναν οδηγό ερωταπαντήσεων

});